Welkom op CBS Het Kleurenlint!

10-03-2021

Een nieuwe naam voor onze school!

Op 10 maart hebben de kinderburgemeester van Gorinchem Samuël Heule en LOGOS-bestuurder Henk Mackloet de nieuwe unieke naam van onze school op de Laagdalemseweg feestelijk onthuld. Als CBS Het Kleurenlint gaan we zelfstandig verder. De nieuwe naam en huisstijl dragen bij aan de zichtbaarheid en versterken ons unieke karakter. Op het moment van de onthulling is ook deze informatieve en wervende schoolsite live gegaan.

Eigen karakter
De nieuwe naam verbeeldt de visie van de school op kind en onderwijs. CBS Het Kleurenlint staat voor de eigen kleur en uniciteit van elk kind, beweging, speelsheid, viering, de waarde van verschillen. Het lint verwijs naar kansrijke, leerzame verbindingen tussen mensen en naar de naam van het deel van de wijk Hoog Dalem waar de school is gevestigd.

Zichtbare scholen
Stichting LOGOS waar Het Kleurenlint onder valt streeft naar zichtbare eigenheid van de scholen. Dat geldt ook voor onze school als voormalige, sterk groeiende dependance van CBS De Regenboog. Met de nieuwbouw van de nieuwe Brede School Hoog Dalem in het vooruitzicht zetten we onszelf in de nieuwe wijk neer als de christelijke wijkschool voor kinderen van 4 tot 12.

Website
Op het moment van de onthulling is ook deze kleurrijke website live gegaan, waar ouders van (nieuwe) leerlingen alles kunnen lezen over het onderwijs voor hun kind. We horen graag jullie reactie daarop!

Naar overzicht