De ouderraad

We zijn heel blij met de leden van de ouderraad (OR)! Ze maken met hun hulp vele extra activiteiten binnen en buiten de school mogelijk. Die bijzondere activiteiten maken een schoolperiode vaak onvergetelijk voor een kind.

Als voorbeelden noemen we de kerstviering, het sinterklaasfeest, verjaardagen, de rommelmarkt, schoolreisje, de avondvierdaagse, sportdagen enz.

De belangrijkste doelstellingen van de OR zijn:

  • mede organiseren van allerlei activiteiten op school;
  • de ouderbetrokkenheid versterken;
  • de contacten tussen ouders en het team bevorderen;
  • de ouderbijdrage beheren.

De Ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

  • Sandra van Vuuren
  • Elisa van Dorland
  • Suzanne Boer-Landstra
  • Simone Biesheuvel
  • Christel Hijmans-Jentink
  • Inge van de Wiel

Hulpouders

Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op CBS Het Kleurenlint. Een basisschool kan niet zonder! Naast de medezeggenschapsraad en de ouderraad zetten ook andere ouders zich in bij veel activiteiten onder en na schooltijd. We benutten graag hun kennis en ervaring, omdat deze de belevingswereld van de kinderen vergroten.

Aanmelden