IMG_4921

Goed onderwijs

We zijn trots op onze leerlingen, hun ontwikkeling en hun mooie resultaten!
Hoe verzorgen we goed onderwijs dat optimaal bij je kind aansluit?

  • We gebruiken goede, actuele en bewezen lesmethoden.
  • We hebben bekwaam personeel, dat zich blijft ontwikkelen.
  • We volgen systematisch de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen.
  • We sturen zelf systematisch op een hoge onderwijskwaliteit en blijven ons ontwikkelen.

Goede lesmethoden

In de afgelopen jaren hebben we de volgende moderne methoden aangeschaft, die heel goed passen bij onze visie op onderwijs en bij onze ambities:

  • Staal, methode voor taal en spelling;
  • Top ontdekkers, thematische zaakvakmethode;
  • Take it easy (Engels voor groep 1 t/m 8);
  • Veilig leren lezen (leren lezen in groep 3);
  • De wereld in getallen, versie 5 (rekenmethode voor groep 3 t/m 8);
  • Met Sprongen Vooruit (reken- en wiskundeprogramma).

Chromebooks

Chromebooks worden in alle groepen ingezet, vooral om je kind heel gericht leerstof te laten oefenen passend bij het eigen tempo en niveau. Je kind ontwikkelt op school computervaardigheid op een goed basaal niveau. De mediawijsheid van leerlingen neemt toe: ze ontwikkelen tijdens het onderzoekend leren een kritische houding en weten steeds beter de betrouwbaarheid van informatie op internet te beoordelen.

Het boek, het schrift en de pen gaan echter CBS Het Kleurenlint niet uit. We vinden het belangrijk dat de kinderen een leesbaar en vlot handschrift ontwikkelen.

Alle leerkrachten steken veel energie in het vaststellen van de onderwijsbehoeften van de kinderen, zodat ze onderwijs op maat kunnen geven. Dit kan bestaan uit extra hulp en uitleg geven aan individuele kinderen of in kleine groepjes.