IMG_4927

Sterk in de basisvakken

Uitstekende instructie en slim (digitaal) oefenen voor goede resultaten

In de ochtend krijgt je kind de basisvakken (lezen, taal, rekenen en studievaardigheden), waarbij de leerkracht voor de groep zorgt voor een duidelijke instructie en heldere aansturing in de opdrachten. Effectieve instructie aan de instructietafel is aangepast aan het tempo en de instructiebehoefte van elke leerling (gedifferentieerd). Onze goede resultaten tonen aan dat deze aanpak werkt!

Aanmelden