IMG_5291

Onze identiteit

CBS Het Kleurenlint is een open christelijke school. Wij zijn een school voor iedereen die waarde hecht aan christelijk onderwijs.

Christelijke waarden zijn voor ons leidend. Hierbij denken we aan:

  • Van betekenis zijn en mensen (leerlingen en collega’s) tot bloei brengen.
  • Ruimte voor andersdenkenden
  • Zorgen voor elkaar
  • Hoopvol spreken in een dynamische samenleving
  • Samen, verbinden en verbondenheid.

Onze christelijke identiteit is onze bestaansgrond. ‘Vertrouwen, verbinden en ontwikkelen’ blijven onze leidende kernwaarden. Wij geloven dat ieder mens geliefd is door God en daarmee de opdracht hebben om dat ook te doen. Wij geloven dat mensen elkaar nodig hebben om samen het leven te leren.

De Bijbel, het geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus en de christelijke waarden zijn de inspiratiebron voor ons. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen in een multiculturele samenleving kennismaken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we ook aandacht aan de verschillende religies en geestelijke stromingen.

Aanmelden