IMG_5291

Onze identiteit

CBS Het Kleurenlint is een open christelijke school. Wij zijn een school voor iedereen die waarde hecht aan christelijk onderwijs.

Voor de ene ouder heeft dat vooral met geloof te maken, terwijl een andere ouder de culturele betekenis en de normen en waarden vooral belangrijk vindt. De Bijbel, het geloof in God en de christelijke waarden zijn een inspiratiebron voor ons. Je kind merkt dat op school aan de Bijbelverhalen, de liedjes en de vieringen met kerst en Pasen. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het ook belangrijk vinden dat onze leerlingen in een multiculturele samenleving kennismaken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we ook aandacht aan verschillende geestelijke stromingen.