IMG_5293

Gecertificeerde Kanjerschool

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we gekozen voor de Kanjertraining. Dit is een bewezen effectief programma om de sociale vaardigheden van leerlingen te vergroten en daarmee pestgedrag tegen te gaan. Kanjertraining vergroot vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Belangrijk onderdeel van de Kanjertraining is dat we ouders nadrukkelijk betrekken bij de aanpak.

Inmiddels zijn we met trots gecertificeerd als Kanjerschool! De Kanjertraining is door het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) goedgekeurd als antipestprogramma en met dat programma wordt ook invulling gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie.

Burgerschap

Het onderwijs in burgerschapskunde zit verweven in onze Kanjermethode en in de lessen wereldoriƫntatie.

Aanmelden