IMG_5514

Een veilige omgeving

Op CBS Het Kleurenlint ervaart je kind veiligheid, structuur en rust, wat bijdraagt aan een prettige sfeer. In de groepen ligt de focus op het (spelend) leren.

Voor een goede sfeer zijn ook regels en afspraken nodig. Als basis hanteren wij de regels van de Kanjermethode. We leren de kinderen ook hoe ze conflicten kunnen oplossen. Onze (preventieve) aanpak van pestgedrag hebben we vastgelegd in het Sociale Veiligheid Protocol.

Dit protocol kunt u hier inzien:

Aanmelden