Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) speelt bij de inspraak van ouders een belangrijke rol.

Heb je als ouder een vraag, een idee of een probleem? Dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. In het verlengde daarvan, de IB-er en/of directie. Met iets wat meerdere kinderen of de hele school aangaat, kunnen ouders ook altijd een MR-lid aanspreken.

De MR denkt, adviseert en beslist mee over allerlei zaken op school: denk aan de groepsindeling, de keuze voor bepaalde leermiddelen en de veiligheid. MR-vergaderingen zijn openbaar.

Binnen de stichting LOGOS is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle MR’s van de LOGOS-scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR behartigt school overstijgende belangen.

De MR bestaat uit een gelijk aantal personeelsleden en ouders, de samenstelling is als volgt:

  • Astrid Baaijens (ouder)
  • Brenda van Thienen - de Bruijn (leerkracht)
  • Carolien Bron (ouder)
  • Bapke Sulman (leerkracht)
  • Annelies Stigter (ouder)
  • Ingrid Groen (leerkracht)
IMG-4230
Aanmelden