IMG_5170

Goede resultaten

Kinderen krijgen goed les op CBS Het Kleurenlint. Dat blijkt uit onze resultaten, zoals de Cito-score in groep 8, die al enkele jaren bovengemiddeld is. Bekijk onze scores op Scholen op de kaart.

Met ons onderwijs zorgen we voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs (vo). We leren de kinderen in de bovenbouw stapje voor stapje hun huiswerk goed plannen, leren en maken. De omliggende vo-scholen geven aan dat we goede adviezen geven. Zo komt je kind op een passend niveau terecht en kan het succesvol doorgroeien in het vervolgonderwijs.

Aanmelden