Schooltijden

Je kind krijgt les volgens een continurooster. Dat heeft veel voordelen voor je kind: het ervaart meer rust en focus op school, de groep en het leren. De winst in het leren is groter dan bij een traditioneel lesrooster (effectieve leertijd). De schooldag is wat korter en past beter bij de spanningsboog van de kinderen.

  • Elke dag begint de les om 8.30 uur.
  • De school is uit om 14.30 uur.
  • Op woensdag hebben alle leerlingen een vrije middag vanaf 12.30 uur.
  • Op vrijdag zijn groep 1 t/m 4 vanaf 12.30 uur vrij.

Tijdens de pauze van de leerkrachten wordt de opvang verzorgd door pedagogisch medewerkers van SKG.

Alle leerlingen zijn op woensdagmiddag vrij. Tot en met groep 4 zijn de leerlingen ook op vrijdagmiddag vrij.

Aanmelden