IMG_5283

Onderzoekend leren

Samen verkennen we de wereld, thematisch werken in en buiten school

Het thematisch werken sluit aan op spelend leren: je kleuter is er al zijn hele leven mee bezig!

Spelen = leren

We letten goed op wat je kind doet in het spel, zo weten we wat maakt dat je kind gaat ontdekken. We sluiten met stimulerende en uitnodigende vragen en persoonlijke begeleiding aan bij je kleuter die spelend leert: “Hoe ver komt de grote auto van de glijbaan en hoe ver de kleine?” Je kind krijgt in elk schooljaar andere vragen. Deze nodigen uit om verder te onderzoeken.

Thematisch onderwijs

Vanaf leerjaar 4 vergroot je kind zijn onderzoeksvaardigheden in themalessen. We benutten daarbij nog steeds de natuurlijke nieuwsgierigheid van je kind. De leerlingen krijgen vanaf dit leerjaar de zaakvakken (aardrijkskunde en geschiedenis, natuur, biologie, techniek, cultuur en creatieve vakken) in een thema aangeboden. De thema’s passen bij de leeftijd en de belangstelling van de kinderen. De leerkracht is op dat moment meer coach dan docent.

Thematisch onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen kennis en vaardigheden combineren. Ze leren informatie verzamelen en verwerken, samenwerken en presenteren. De kinderen werken heel zelfstandig, alleen en in groepjes. Ze gebruiken hun chromebooks, waardoor ze hun mediawijsheid volop ontwikkelen en toepassen. Zo worden ze gestimuleerd om oplossingsgericht, kritisch en onderzoekend te werken. Ze hebben de rest van hun leven plezier van deze vaardigheden!