Levelwerk

Uitdaging op niveau voor meer- en hoogbegaafden

Als je kind meer- of hoogbegaafd is, heeft het minder instructie en oefening nodig, dus die resterende tijd werkt het op zijn eigen niveau aan een eigen programma.

Meer- en hoogbegaafden denken, kijken, voelen en werken anders. Het is fijn voor ze om met gelijkgestemden te werken. Levelwerk is gericht op verbreden en verdiepen, niet op versnellen.

Levelwerkgroepjes

Kinderen die op cognitief gebied extra uitdaging nodig hebben, gaan aan de slag met Levelwerk. Een keer per week krijgen ze daarvoor buiten de groep begeleiding in levelwerkgroepjes, in die groepjes van maximaal 6 leerlingen wordt het Levelwerk uitgelegd en besproken. Kinderen gaan er gedurende de week op verschillende momenten in de eigen groep mee aan de slag. De opdrachten zijn gericht op het verdiepen en verbreden van de kennis en vaardigheden van de kinderen en omdat de opdrachten best pittig kunnen zijn worden ook het leren doorzetten en het leren leren geoefend. In de levelwerkgroepjes staan we ook stil bij deze en andere executieve functies en is er aandacht voor eigen leerdoelen.

CBS Het Kleurenlint kiest bewust voor verrijking voor meer- en hoogbegaafden in de klas. De maatschappij is niet hoogbegaafd en dus zullen de leerlingen moeten leren hoe zij zich kunnen handhaven in deze maatschappij. Dit kan naar onze mening het beste op een reguliere school in combinatie met Levelwerk.

Aanmelden