IMG_5353-HDR

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

SKG verzorgt de voor- en naschoolse opvang in de brede school Dalemplein en dus ook voor CBS Het Kleurenlint. Ouders dragen zelf zorg voor de inschrijving bij SKG.

CBS Het Kleurenlint heeft een continurooster. De lunchpauze is een rust- en speelmoment in de schooldag. Leerlingen beginnen en eindigen hun zelf meegebrachte lunch gezamenlijk. Tijdens de lunchpauze van de leerkrachten worden de kinderen opgevangen door pedagogisch medewerkers van SKG. Hiervoor wordt door school een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd.