Plus-onderwijs

Uitdaging op niveau voor meer- en hoogbegaafden

Als je kind meer- of hoogbegaafd is, heeft het minder instructie en oefening nodig, dus die resterende tijd werkt het op zijn eigen niveau aan een eigen programma.

Meer- en hoogbegaafden denken, kijken, voelen en werken anders. Het is fijn voor ze om met gelijkgestemden te werken. Plus-onderwijs is gericht op verbreden en verdiepen, niet op versnellen.

Plus-programma

Kinderen uit alle leerjaren volgen één dagdeel per week gezamenlijk een uitdagend Plus-programma. Ze krijgen compleet andere vakken in een maatwerkprogramma. Ze leren bijvoorbeeld Science, Duits of Chinees, filosoferen en redeneren. Met bijbehorende maatwerkopdrachten kunnen ze op de andere dagen in hun eigen klas zelfstandig verder werken.

Omdat deze kinderen informatie snel verwerken, hoeven ze niet echt te ‘leren’. Vaak zien we dat ze daardoor in het voortgezet onderwijs vastlopen bij het verwerken van grote hoeveelheden stof. Plus-onderwijs traint daarom hun cognitieve vaardigheden door echt te ‘leren leren’ met moeilijke geheugentrainingen. Juist omdat het leren ze zo makkelijk afgaat, moeten ze op dit vlak hun doorzettingsvermogen ontwikkelen.

CBS Het Kleurenlint kiest bewust voor Plus-onderwijs voor meer- en hoogbegaafden in de klas. De maatschappij is niet hoogbegaafd en dus zullen de leerlingen moeten leren hoe zij zich kunnen handhaven in deze maatschappij. Dit kan naar onze mening het beste op een reguliere school in combinatie met deze Plus-voorziening.