YHS_7705

Plusklas

Uitdaging op niveau voor meer- en hoogbegaafden

Als je kind meer- of hoogbegaafd is, heeft het minder instructie en oefening nodig, dus die resterende tijd werkt het op zijn eigen niveau aan een eigen programma.

Meer- en hoogbegaafden denken, kijken, voelen en werken anders. Het is fijn voor ze om in de Plusklas apart met gelijkgestemden te werken. De Plusklas is gericht op verbreden en verdiepen, niet op versnellen.

Plusklas-programma

Kinderen uit alle leerjaren volgen één dagdeel per week gezamenlijk een uitdagend Plusklas-programma. Ze gaan naar een andere ruimte en krijgen daar compleet andere vakken. Ze leren bijvoorbeeld Duits of Chinees, filosoferen en redeneren. Met bijbehorende maatwerkopdrachten kunnen ze op de andere dagen in hun eigen klas zelfstandig verder werken.

Omdat deze kinderen informatie snel verwerken, hoeven ze niet echt te ‘leren’. Vaak zien we dat ze daardoor in het voortgezet onderwijs vastlopen bij het verwerken van grote hoeveelheden stof. In de Plusklas trainen ze daarom hun cognitieve vaardigheden door echt te ‘leren leren’, met moeilijke geheugentrainingen. Juist omdat het leren ze zo makkelijk afgaat, moeten ze op dit vlak hun doorzettingsvermogen ontwikkelen.

CBS Het Kleurenlint kiest bewust voor een Plusklas voor één dagdeel per week en niet voor een aparte klas of school met alleen hoogbegaafde leerlingen. De maatschappij is niet hoogbegaafd en dus zullen de leerlingen moeten leren hoe zij zich kunnen handhaven in deze maatschappij. Dit kan naar onze mening het beste op een reguliere school in combinatie met deze Plusklas-voorziening.

Aanmelden