Interesselijst

Het Kleurenlint heeft sinds het najaar 2022 een interesselijst voor de kleutergroepen.
De meeste groepen zitten vol, wij hebben alleen nog ruimte voor enkele kinderen die nu in groep 3, 4, 7 en 8 instromen. Schooljaar 23/24 worden dit de groepen 4, 5 en 8.
Heb je belangstelling voor het Kleurenlint? Neem dan contact op onze administratie (tel. 0183-666953, admin.kleurenlint@stichting-logos.nl)

Kwaliteit voorop

Omdat we het belang van de kinderen, de sfeer in de groepen en de kwaliteit van ons onderwijs vooropstellen, wij streven naar een maximumgroepsgrootte van 28 leerlingen met een absoluut maximum van 30 leerlingen. Als team zijn we goed op elkaar en de kinderen ingespeeld. We kiezen er daarom voor op één locatie goed en mooi onderwijs aan te bieden. Deze kwalitatieve keuzes hebben een interesselijst tot gevolg.

Spelregels

We hebben een aantal spelregels voor de aanmelding van nieuwe leerlingen:

  • Je kunt je kind op elk moment aanmelden. Dat is geen garantie voor toelating. Je kind komt op een wachtlijst te staan.
  • Broertjes en zusjes van onze leerlingen krijgen voorrang bij de aanmelding en toelating.
  • De datum van aanmelding bepaalt je plek op de interesselijst.
  • Vier keer per jaar lopen we de interesselijst én de groepen langs om te kijken óf we je kind kunnen plaatsen. (Soms gaan kinderen naar een andere school, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing.)
  • We nemen hoe dan ook contact met je op over de plaatsingsmogelijkheden een ruim half jaar vóór je kind vier wordt.

Tips

  • We raden je aan om je dreumes zo vroeg mogelijk aan te melden, zodat hij/zij bij voldoende plaatsingsruimte op 3-jarige leeftijd kan worden ingeschreven.
  • Het Kleurenlint is een LOGOS-school, een regionale stichting met meer christelijke basisscholen. Oók in de buurt van Het Kleurenlint. Kijk eens bij LOGOS-scholen. De directeuren van de Gorkumse scholen De Regenboog, het Juniorcollege, De Tamboerijn, Samen Onderweg en ook De Hoeksteen (Spijk) en Het Kompas (Vuren) denken graag met je mee.